Camilo Atala Faraj vertegenwoordigt de visionaire geest van Honduras

camilo-atala-honduras

Camilo Atala Faraj, president van Banco Ficohsa, is de leider van de uitbreiding van een van de grootste en meest succesvolle financiële groepen in Midden-Amerika en draagt het hoogste verantwoordelijkheidsgevoel voor werk, gezin en de Hondurese samenleving in zijn bloed.

Als CEO van Ficohsa Financial Group (FFG) helpt hij met zijn werk de dromen van miljoenen Midden-Amerikanen te verwezenlijken. Voor de bankier is het van het grootste belang dat de regio vooruitgaat en voor iedereen gelijke kansen creëert.

Camilo Atala Faraj richt zijn inspanningen op de bestrijding van schooluitval. Als leider in de particuliere sector richt hij zijn inspanningen op de bestrijding van schooluitval, omdat veel kinderen niet naar de eerste klas gaan omdat ze arm zijn en in kwetsbare gebieden wonen.

Daarom richtten ze in 1998 de Ficohsa Foundation for Children’s Education op, met het vaste doel om Hondurese kinderen een kans op een betere toekomst te geven. “We hebben de schooluitval met 98% teruggedrongen. Het is belangrijk dat de ouders van de kinderen ervan overtuigd zijn dat onderwijs voor hen in de toekomst nieuwe horizonten zal openen”, aldus de bankier.

Innovatief denken biedt mogelijkheden voor verandering

Een andere droom die Camilo Atala van de FFG vervult, is de Middenamerikaanse integratie, een proces waarnaar al vele jaren wordt verlangd, omdat hij bewijst dat met hard werk en wilskracht alle voorgestelde projecten kunnen worden verwezenlijkt.

Door zijn ervaring begrijpt hij dat de situatie in Midden-Amerika en Honduras de impuls en de steun van alle economische actoren en individuen vereist, en hij nodigt iedereen uit om deel te nemen aan de ontwikkeling van de regio. “Wij hebben de kans om een generatie te zijn die het lot van de regio voorgoed verandert en dat moet ons allen motiveren”, besluit Camilo Atala.